Start de FlexScan

Vul de code die je hebt ontvangen van je onderwijsinstelling

Over de FlexScan

De FlexScan geeft onderwijsinstellingen inzicht in de (gewenste) mate van flexibiliteit in het onderwijs. De FlexScan brengt in kaart of en hoe studenten en docenten het onderwijs als flexibel ervaren en wat hun wensen zijn op dit punt. De scan kan op team-, faculteits- en instellingsbreed niveau ingezet worden. Er zijn 3 versies van de FlexScan: een voor het mbo, een voor hbo-deeltijd en een voor hbo-voltijd.  

 

Informatievoorziening en voorlichting aan studenten

Oriënteren

1. Informatievoorziening en
voorlichting aan studenten

Intake op moduleniveau

Afspraak maken

2. Intake

Onderwijsleeromgeving

Leren

3. Onderwijsleeromgeving

De professionals

Leren

4. De professionals

Toetsing en validering

Leren

5. Toetsing en validering

Certificaten en diploma's

Waarderen

6. Certificaten en diploma's

Onderwijslogistiek

Bedrijfsvoering

7. Onderwijslogistiek

De 7 hoofdaspecten

Flexibiliteit kent vele verschijningsvormen.
Daarom hebben we de FlexScan voor het hbo gebaseerd op de indeling die in het onderzoek van de commissie Maatstaf gebruikt is. Voor de FlexScan voor het mbo zijn daar enkele aanpassingen op gedaan.

Ontwikkelpartners

logo
logo
logo
logo